Chin Yi Machinery Co., Ltd.

Automatic Capsule Filling Machine, Semi-Automatic Capsule Filling Machine, and Food Machine.

Chin Yi Machinery Co., Ltd.

  • Taiwan
  • No. 2, Lane 302, Hsin Shu Rd., Hsin Chuang District, New Taipei City 242, Taiwan
  • 886-2-22053988
  • 886-2-22059696