Chan Ming Electronic Co., Ltd.

Wire Harness Manufacturer

Chan Ming Electronic Co., Ltd.

  • Taiwan
  • No. 20-21, Dau-Shiang Rd., Tsau Tuan Township, Nantou Country 542, Taiwan
  • 886-49-2319102
  • 886-49-2319826