Chien Yih Machinery Co., Ltd.

Tel:886-4-24790236       Fax:886-4-24790188
Address:No. 4-6, Lo Tien Lane, Feng Shu Li, Nan-Tun Dist., Taichung City 408, Taiwan

Chien Yih Machinery Co., Ltd.

  • Taiwan
  • No. 4-6, Lo Tien Lane, Feng Shu Li, Nan-Tun Dist., Taichung City 408, Taiwan
  • 886-4-24790236
  • 886-4-24790188