• Posted date :
 • 5 offers found. Page 1 of 1


Buying Leads

  • Sesame Seeds, Cumin, Coriander, Fenugreek, Fennel

  Sesame Seeds, Cumin, Coriander, Fenugreek, Fennel

  May. 11, 2022 ( Origin : Togo )

  Content : Dear Sir, We are looking to buy: Sesame Seeds, Cumin Seeds, Coriander Seeds, Fenugreek Seeds, Fennel Seeds products from every serious suppliers or exporters companies may contact us for this business johnphilip3466 at gmail dot com Best ...

  • Rice, Wheat, Wheat Flour, Milk Powder, Corn

  Rice

  May. 07, 2022 ( Origin : Togo )

  Content : Dear Sir, We are looking to buy: Rice, Wheat, Wheat Flour, Milk Powder, Corn products from every serious suppliers or exporters companies may contact us for this business: johnphilip3466@gmail.com Best regards JOHN PHILIP

  • agricultural product, food, garment etc

  Trade Inquiry

  Mar. 11, 2022 ( Origin : Togo )

  Content : Dear Sir/Madam, Our company is a newly development company for the importation of agricultural products/equipment,garment,food product,used cars and tractors/ equipment etc.and we are working under the togolaise govrnment import permission and ...

  • Big Muzzy

  Big Muzzy

  Mar. 09, 2022 ( Origin : China )

  Content : | xiao zhu pei ji | xiao zhu pei ji dong hua pian quan ji | chao ji fei xia | Big Muzzy | wang wang dui li da gong | ha li bo te | xiao ma bao li | jia fei mao | jing ling bao ke meng | ai tan xian de duo la | ai li si meng you xian jing | mi qi ...

  • canned food turn

  interested to buy cannd food and frozen fish

  Dec. 30, 2021 ( Origin : Benin )

  Content : WE are interested to buy frozen fish and canned food and would like the interested manucatures and suppliers to contact us


  For Sellers

  Copyright © 2017, G.T. Internet Information Co.,Ltd. All Rights Reserved.